Λευκωσία: Οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στην Κύπρο βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και το ίδιοι ισχύει και για τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία. Οι Κύπριοι ασθενείς προτιμούν να πληρώνουν από την τσέπη τους έστω κι αν είναι δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης επειδή δεν μπορούν να περιμένουν στις τεράστιες ουρές του δημοσίου, η ηλεκτρονική υγεία είναι ανύπαρκτη και η δημόσια υγεία έχει αποτύχει στην αποστολή της.

Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων για την Κύπρο στην έκθεση που συνέταξαν από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου με θέμα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι αναφορές για την Κύπρο δεν είναι καθόλου κολακευτικές, αφού, αν και επισημαίνονται οι προσπάθειες που καταβάλλονται για μεταρρύθμιση που προωθείται, γίνεται μεταξύ άλλων λόγος για απουσία σωστού ελέγχου τιμών και υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι συνολικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ έφθαναν μέχρι το 2013 το 7,4% και βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ (Ε.Ε. 10,1%). Σημαντική διαφορά παρατηρείται και σε ό,τι αφορά τις δημόσιες δαπάνες για την Υγεία αφού για την Κύπρο καταγράφεται ποσοστό της τάξης του 3,4% (ΑΕΠ) σε σχέση με 7,8% (ΑΕΠ) στην ΕΕ το 2013. Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ βρίσκεται και η δαπάνη για την πρόληψη ασθενειών (Κύπρος, 0,1% του ΑΕΠ, Ε.Ε. 0,2%).
Όπως εξάλλου αναφέρεται στην έκθεση: «Το σύστημα δημόσιας υγείας έχει δεχθεί κριτική για την αποτυχία του να καλύψει αποτελεσματικά τον πληθυσμό, κάτι το οποίο συνδέεται με το γεγονός ότι γύρω στο 50% των δικαιούχων δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προτιμούν να δέχονται περίθαλψη στον ιδιωτικό τομέα και να πληρώνουν για να αποφύγουν την αναμονή». Αυτό, όπως αναφέρεται στην έκθεση, έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται το κόστος για τους ασθενείς με τα ποσοστά των ασθενών που επισκέπτονται τον ιδιωτικό τομέα (53% για τους μη δικαιούχους και 46% για τους δικαιούχους που προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα) να είναι τα μεγαλύτερα στην Ε.Ε (23% και 14% αντίστοιχα).
Σοβαρές επισημάνσεις γίνονται και για την κατάχρηση των φαρμάκων ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη μη προώθηση των γενερικών φαρμάκων από το Κράτος και τους γιατρούς με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος για τους Κύπριους ασθενείς.
Λιγότεροι γιατροί και κλίνες
Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ είναι και οι αναλογίες μεταξύ γιατρών ασθενών και διαθέσιμων κλινών και ασθενών.

Όπως καταγράφεται στην έκθεση, στην ΕΕ η αναλογία γιατρών-ασθενών, φθάνει τους 344 ανά 100.000 ασθενείς. Στην Κύπρο η αναλογία κυμαίνεται στους 322 γιατρούς ανά 100.000 ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά την αναλογία κλινών-ασθενών, στην ΕΕ η αναλογία φθάνει τις 356 ανά 100.000 ενώ στην Κύπρο τις 320 ανά 100.000 ασθενείς.

Άγνωστος είναι για την Κύπρο ο ακριβής αριθμός των γενικών γιατρών ο οποίος όμως υπολογίζεται ότι θα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος φθάνει τους 41 γενικούς γιατρούς ανά 100.000 ασθενείς.
Με αλλαγές εγκρίθηκαν ΓεΣΥ και αυτονόμηση
Στο μεταξύ, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή τα δύο νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας. Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε κάποιες αλλαγές στα νομοσχέδια που αφορούν στην εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και αναμένεται ότι μετά την ετοιμασία των τελικών κειμένων, το Υπουργείο Υγείας θα αποστείλει τα νομοσχέδια στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι αλλαγές προέκυψαν ύστερα από κάποιες παρατηρήσεις που έγιναν από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες, ωστόσο, δεν αλλοιώνουν τον χαρακτήρα των νομοσχεδίων και δεν παρεκκλίνουν των όσων οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν συμφωνήσει κατά τις συσκέψεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά το Γενικό Σύστημα Υγείας, το νομοσχέδιο παραμένει (εκτός κάποιων επουσιωδών θεμάτων) ως είχε όταν παραδόθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στους πολιτικούς αρχηγούς.
Στο νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, έχουν περιληφθεί κάποιες από τις εισηγήσεις τις οποίες οι Συντεχνίες ή άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς έθεσαν κατά τον διάλογο, ενώ άλλαξαν και ορισμένες πρόνοιες που αφορούν επιμέρους στοιχεία, κατόπιν υπόδειξης του Υπουργείου Οικονομικών. Για παράδειγμα, κάποιες συστάσεις που είχαν γίνει για τον τρόπο διορισμού και τη σύνθεση των διοικητικών συμβουλίων, έχουν πλέον περιληφθεί στο νομοσχέδιο.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το αίτημα της πλειοψηφίας των Συντεχνιών για διαγραφή της πρόνοιας που αφορά τη δημιουργία Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και την παραμονή των νοσοκομείων στην ιδιοκτησία του κράτους, δεν έγινε αποδεκτό και το νομοσχέδιο δεν αλλάζει.
Στο θέμα της αυτονόμησης των νοσοκομείων, παραμένει σε εκκρεμότητα η ετοιμασία των κανονισμών λειτουργίας των νοσηλευτηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι λεπτομέρειες για το καθεστώς εργασίας στους αυτόνομους οργανισμούς.
Γι’ αυτό το ζήτημα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος με τις Συντεχνίες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους έθεσαν γραπτώς τις απόψεις τους στο υπουργείο Υγείας.
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Υγείας, Γιώργος Παμπορίδης, ανέφερε ότι «μετά την έγκριση των νομοσχεδίων από την Κυβέρνηση, η μπάλα βρίσκεται πλέον στα κόμματα για να μπορέσουν να συζητηθούν τα δύο αυτά νομοσχέδια».
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουν εγκριθεί κατ’ αρχάς τα δύο πρώτα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια (Αυτονόμησης και ΓεΣΥ), τα οποία θα αποσταλούν στη Βουλή» και εξήγησε ότι πρόκειται «για μια διαδικασία που άρχισε πέρυσι τον Σεπτέμβριο με διαβούλευση διαρκή με όλα τα κόμματα, έχουν καταγραφεί οι θέσεις και τοποθετήσεις όλων των εμπλεκομένων, ολοκληρώθηκαν οι καταγραφές, οδηγηθήκαμε στις συσκέψεις των πολιτικών αρχηγών μετά τις βουλευτικές εκλογές, λήφθηκαν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και για αυτές τις αποφάσεις και (μετά από) τις εντολές του πολιτικού μου προϊσταμένου, υπέβαλα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση το νομοσχέδιο της αυτονόμησης και του ΓεΣΥ, προκειμένου να συμπορευτούν προς τη Βουλή, σύμφωνα με τις αποφάσεις των συσκέψεων των πολιτικών αρχηγών».
Γράφει: Μαριλένα Παναγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ