Ρομποτική, ημιρομποτική, εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, είναι μερικοί όροι που χρησιμοποιούνται για τις σύγχρονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις αρθροπλαστικής και που συχνά συγχέονται. Η λέξη ρομποτική χρησιμοποιείται πολλές φορές για σκοπούς εντυπωσιασμού, γιατί χρησιμοποιείται  για τις αρθοπλαστικές γόνατος, σε ποιες σύγχρονες μεθόδους τελικά αναφέρεται και πoια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε σχέση με την κλασσική μέθοδο;


Ρομποτική αρθροπλαστική

Στην προσπάθεια να βελτιωθούν οι τεχνικές και τα αποτελέσματα των αρθροπλαστικών γόνατος, από το 2002,  παράλληλα με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τεχνολογίας και της χειρουργικής τεχνογνωσίας, αναπτύχθηκε η υποβοηθούμενη με ρομποτικούς βραχίονες αρθροπλαστική γόνατος (Robotic-Arm Assisted) ή computer-assisted navigation (CAS). Όσον αφορά τη διαδικασία της υποβοηθούμενης με ρομποτικούς βραχίονες  αρθροπλαστική γόνατος, αφού διενεργηθεί προεγχειρητικός σχεδιασμός με αξονική τομογραφία, τα κοψίματα της αρθροπλαστικής πραγματοποιούνται με τη βοήθεια ρομποτικών βραχίονων και μαθηματικών αλγορίθμων. Ωστόσο η μέθοδος αυτή εφαρμόζετε μόνο σε μεγάλα κέντρα λόγω κόστους. To πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα είναι το MakoTM Robotic-Arm Assisted της εταιρείας Stryker. Παρόλα τα θεωρητικά πλεονεκτήματα της, βιβλιογραφικά η ρομποτική αρθροπλαστική, φαίνεται να βελτιώνει ελάχιστα τα αποτελέσματα όσον αφορά τα ποσοστά αναθεώρησης και τη βιωσιμότητα της αρθροπλαστικής, ενώ αυξάνει τον χρόνο της επέμβασης και πολλαπλασιάζει το κόστος.  Τέλος απαιτούνται επιπλέον τομές  για την τοποθέτηση των ρομποτικών βραχιόνων κατά την διάρκεια τη επέμβασης. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070008/


Εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος

Στην προσπάθεια να διατηρηθούν τα πλεονεκτήματα της αρθροπλαστικής με ρομποτικούς βραχίονες και να απαλειφθούν τα μειονεκτήματα, αναπτύχθηκε πρόσφατα η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος. Η διαφορά της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος από την κλασική μέθοδο,  βρίσκεται στο ότι τα εμφυτεύματα που θα τοποθετηθούν, κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του ατόμου λαμβάνοντας υπ όψιν τις ειδικές κλίσεις και στροφές που έχει όλο το κάτω άκρο. Με τη βοήθεια της 3D εκτύπωσης και ρομποτικών μηχανημάτων μπορούν να κατασκευαστούν 3D προπλάσματα τα οποία υποβοηθούν διεγχειρητικά τον χειρουργό στα κοψίματα.

Προεγχειρητικός σχεδιασμός σε υπολογιστή.

Έτσι, πρώτα στήνεται με τη βοήθεια προεγχειρητικού MRI και ακτινογραφίας, ένα εικονικό (virtual) χειρουργείο και σχεδιάζεται το μέγεθος, η θέση, στροφή και η κλίση των εμφυτευμάτων σε υπολογιστή. Ελέγχεται η κινηματική του γόνατος και κατασκευάζονται οι 3D οδηγοί οι οποίοι προσαρμόζονται στα ήδη υπάρχοντα συστήματα αρθροπλαστικών. Διευκολύνεται έτσι ο χειρουργός αφού δεν χρειάζεται να κάνει οποιεσδήποτε μετρήσεις διεγχειρητικά.

Εφαρμογή προκατασκευασμένων 3D οδηγών

Μερικά απ’ τα τα πλεονεκτήματα της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής του γόνατος είναι η μικρότερη έκταση χειρουργικού τραύματος σε σχέση με την παραδοσιακή ολική αρθροπλαστική,  μικρότερη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, γρήγορη και εύκολη αποκατάσταση και τέλεια ευθυγράμμιση στην τοποθέτηση της πρόθεσης (γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην κλινική αποκατάσταση του ασθενή και την επιβίωση της ολικής αρθροπλαστικής).

[kad_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=t0egixDBm18″ ]

 


Εφαρμογή στην Κύπρο

Η εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος, εφαρμόζεται στην Κύπρο μέσω του συστήματος Signature της εταιρείας Βιοmet και του συστήματος Visionaire της εταιρείας Smith and Nephew, τα οποία προσαρμόζονται στα δοκιμασμένα συστήματα αρθροπλαστικών γόνατος Vanguard (επίσημος αντιπρόσωπος στην Κύπρο η εταιρεία Παπαέλληνας) και Genesis II αντίστοιχα (επίσημος αντιπρόσωπος στην Κύπρο η εταιρεία Θεοχαρίδης).

Στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ευαγγελίστρια Λευκωσίας, εφαρμόζουμε με επιτυχία τη μέθοδο της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος, με άριστα αποτελέσματα, έχοντας πετύχει πολύ μικρή διαφορά κόστους σε σχέση με τη κλασική αρθροπλαστική γόνατος. H διαδικασία περιλαμβάνει προεγχειρητική αξονική τομογραφία του ολόκληρου κάτω άκρου και στην συνέχεια σχεδιασμό και κατασκευή των οδηγών με 3D εκτύπωση. Η όλη διαδικασία  κατασκευής χρειάζεται το μέγιστο 28 ημερολογιακές ημέρες.

Ακτινογραφίες ολικής αρθραπλαστικής γόνατος από το προσωπικό αρχείο περιστατικών του ορθοπαιδικού χειρουργού Κυριάκου Δημητριάδη. dkorthosurgery.com 

Οι εξατομικευμένοι οδηγοί και οι ρομποτικοί βραχίονες αποτελούν ένα εξαιρετικό βοήθημα για τον ορθοπαιδικό χειρουργό, όμως σημαντικός ο ρόλος  και η εμπειρία του χειρουργού, αφού η εξισορρόπηση των μαλακών μορίων εξακολουθεί να εξαρτάται από την κρίση του. To κατά πόσο οι εξατομικευμένοι οδηγοί σε συνδυασμό με την βελτίωση των χρησιμοποιούμενων υλικών (νέα εξωτικά υλικά όπως το XLPE or Highly Cross-Linked Plastic, Οxinium, Ceramic), θα αυξήσουν τα αποτελέσματα βιωσιμότητας των αρθροπλαστικών γόνατος που με τις παραδοσιακές τεχνικές είναι 15-20 χρόνια, θα φανεί τις επόμενες δεκαετίες.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ