Ο τομέας της Υγείας βρίσκεται έντονα στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα, με τα δεδομένα να μεταβάλλονται συνεχώς.

Έντονοι προβληματισμοί και διαφωνίες παρουσιάζονται μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης, αναφορικά με το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.

Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής από διεθνής Οίκους, παρά το εύρος της παρεχόμενης πληροφόρησης, εγείρουν προβληματισμούς στους συμμετέχοντες, καθώς είναι βασισμένες κυρίως σε υποθετικά σενάρια, δεν αναπροσαρμόστηκαν σε επίκαιρα και ολοκληρωμένα τοπικά δεδομένα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες τους, χρειάζεται να τύχουν επικαιροποίησης, καθώς διαφαίνεται ότι ίσως δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα σημερινά δεδομένα.

Οι τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της Υγείας, καθιστούν τη δημιουργία και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού και υλοποιήσιμου ΓΕΣΥ μια επιτακτική ανάγκη. Το εν λόγω σύστημα, θα πρέπει να: απευθύνεται και να καλύπτει όλο τον πληθυσμό, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού καθεστώτος, να λαμβάνει υπόψη κρίσιμους δείκτες του τομέα της υγείας όπως η προσβασιμότητα, η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα, τα δικαιώματα των ασθενών, το εύρος των αναγκαίων υπηρεσιών, την πρόληψη, τη διαχείριση των χρόνιων παθήσεων και τη συνεχή εξέλιξη μέσω στοχευόμενων ερευνών και ανάπτυξη των φορέων υλοποίησης και να είναι προσαρμοσμένο στα τοπικά δεδομένα και ρεαλιστικά εφαρμόσιμο.

Βάση όλων των παραπάνω, πραγματοποιήθηκε μελέτη από την Deloitte για λογαριασμό του  Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, με σκοπό τον καθορισμό νέων αρχών και παραμέτρων που δύναται να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του ΓΕΣΥ.

Βασικοί πυλώνες του προτεινόμενου ΓΕΣΥ

Όσον αφορά τους κύριους πυλώνες του προτεινόμενου ΓΕΣΥ είναι η υποχρεωτική συνεισφορά από όλο τον πληθυσμό στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων, με στόχο τη δυνατότητα κάλυψης των ευάλωτων ομάδων, η κάλυψη όλου του πληθυσμού ανεξαρτήτως εισοδήματος, ηλικίας, προϋπάρχοντων δεδομένων, η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής παροχέα υπηρεσιών υγείας, την ίση πρόσβαση όλων των δικαιούχων σε υπηρεσίες υγείας, τόσο του ‘δημόσιου’, όσο και του ιδιωτικού τομέα, η υιοθέτηση προτύπων και πρωτοκόλλων για διασφάλιση ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας και τέλος η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του συστήματος, μέσω ενδελεχούς ανάλυσης πραγματικών οικονομικών δεδομένων και στοιχείων

Μεθοδολογία – κύριοι τομείς μελέτης

Κατά τη διάρκεια των προσωπικών συναντήσεων, συζητήθηκαν οι πιο κάτω τομείς με κύριο στόχο τον εντοπισμό λειτουργικών και εφαρμόσιμων προτάσεων:
-Προϋπολογισμός για την Υγεία
-Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
-Διοικητική Διεκπεραίωση Συστήματος Υγείας
-Καλύψεις Συστήματος Υγείας
-Διοικητική Μεταρρύθμιση Δημόσιων Νοσηλευτηρίων
-Διαχείριση Χρόνιων, Σπάνιων και Εξειδικευμένων Παθήσεων
-Διαχείριση της Ποιότητας
-Σύστημα Πληροφορικής (e-health)

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν ανά θεματολογία, όπως αυτή συζητήθηκε στα πλαίσια των συναντήσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς υλοποίησης, και συμπεριλαμβάνουν Ερωτήματα / Προβληματισμοί, Βέλτιστες Πρακτικές και Εισηγήσεις.

Δείτε αναλυτικά όλη την έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης:

ΠΙΣ-Έκθεση αποτελεσμάτων μελέτης Deloitte για το ΓΕΣΥ 16.1.2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ