Η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης έχει επιβραδυνθεί και οι διαφορές μεταξύ των Κρατών παραμένουν μεγάλες, σύμφωνα με κοινή έκθεση της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ για την “Κατάσταση της Υγείας στην Ευρώπη”. Η ίδια έκθεση καταγράφει και την περιθωριοποίηση ιδίως των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευση.

Το ειδικό παράρτημα της έκθεσης για την Κύπρο αναφέρει ότι “η κατάσταση της υγείας των Κυπρίων είναι καλή, παρά το περιορισμένης δυναμικότητας δημόσιο σύστημα υγείας, που δεν παρέχει καθολική κάλυψη, και τη λειτουργία ενός ανεξάρτητου συστήματος ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης που λειτουργεί παράλληλα”. Σημειώνει ότι “η νομοθεσία που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 προλειαίνει το έδαφος για την δημιουργία εθνικού συστήματος υγείας με καθολική κάλυψη έως το 2020, που θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις στον τρόπο χρηματοδότησης και οργάνωσης της φροντίδας υγείας”.

Η έκθεση για την Κύπρο καταγράφει ότι “το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση επιμηκύνθηκε σε 81,8 έτη το 2015 από 77,7 έτη το 2000 και ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ”. “Το 80 % περίπου του πληθυσμού αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή, αν και υπάρχουν αξιόλογες κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής οφείλεται κυρίως στη μείωση των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα, τα οποία ωστόσο παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου”, αναφέρει η έκθεση.

Σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου για τους Κύπριους τονίζει ότι “το 2014 το 26% των ενηλίκων στην Κύπρο κάπνιζε καθημερινά, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της ΕΕ και παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2005”. “Η κατανάλωση αλκοόλ ανά ενήλικο μειώθηκε και η επεισοδιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ, ενώ σε αντίθεση με πολλές χώρες, τα ποσοστά παχυσαρκίας στους ενήλικες μειώθηκαν την τελευταία δεκαετία (κατά 2%) σε 14%”. “Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ότι το ένα τέταρτο και πλέον των εφήβων είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο”, αναφέρει η έκθεση.

Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την υγεία, αυτές “είναι χαμηλότερες στην Κύπρο συγκριτικά με την πλειονότητα των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ”. “Το 2015 η Κύπρος διέθεσε 1592 EUR ανά κάτοικο για υγειονομική περίθαλψη τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ ήταν 2797 EUR. Οι συνολικές δαπάνες υγείας ανήλθαν στο 6,8% του ΑΕΠ το 2015, και αφορούσαν σχεδόν κατά το ήμισυ άμεσες ιδιωτικές πληρωμές για κατά πράξη αμοιβές. Το κράτος διέθεσε το 7,1% του συνολικού προϋπολογισμού του για την υγεία το 2015, που αποτελεί το μικρότερο ποσοστό στην Ευρώπη”, καταγράφει.

Επιπλέον η έκθεση σημειώνει ότι “η αποτρεπτή θνησιμότητα στην Κύπρο παραμένει από τις χαμηλότερες στις χώρες της ΕΕ, εν μέρει λόγω της χαμηλής επίπτωσης κάποιων ιάσιμων νόσων, μεταξύ των οποίων και κάποιων μορφών καρκίνου”.

Σε σχέση με την πρόσβαση τονίζει ότι “οι ανικανοποίητες ανάγκες ιατρικής φροντίδας υπερβαίνουν τον μέσο όρο της ΕΕ, αλλά παραμένουν σχετικά χαμηλές αν ληφθεί υπόψη, αφενός, το γεγονός ότι δεν υπάρχει καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας και, αφετέρου, το υψηλό ποσοστό των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών (σχεδόν 44%)”.

Τέλος, καταγράφει ότι “οι πιέσεις που άσκησε η οικονομική κρίση ανέδειξαν την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας. Μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων, το 2017 η κυβέρνηση πραγματοποίησε απτά βήματα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του νέου της συστήματος υγείας”.

Η κατάσταση στην ΕΕ και τις χώρες του ΟΟΣΑ:

Αναλυτικά, σύμφωνα με την έκθεση, το προσδόκιμο ζωής αυξανόταν με ταχύ και σταθερό ρυθμό σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, από το 2011, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί σημαντικά και εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες διαφορές ως προς το προσδόκιμο ζωής, όχι μόνο ανά φύλο αλλά και ανάλογα με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι 30χρονοι άνδρες με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης μπορούν να αναμένουν ότι θα ζήσουν περίπου 8 χρόνια λιγότερα από τους κατόχους πτυχίου πανεπιστημίου.

Επιπλέον, στοιχεία από διάφορες χώρες υποδεικνύουν ότι έως και το 20% των δαπανών υγείας θα μπορούσαν να ανακατανεμηθούν για καλύτερη αξιοποίηση και “ένας συνδυασμός μέσων πολιτικής θα μπορούσε να βελτιστοποιήσει τις δαπάνες εξασφαλίζοντας αποδοτική επένδυση χρημάτων, για παράδειγμα κατά την επιλογή και κάλυψη ή προμήθεια και τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων μέσω της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας”.

Η έκθεση καταγράφει ότι το 2015 πάνω από 84 000 άνθρωποι απεβίωσαν συνεπεία προβλημάτων ψυχικής υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη και το συνολικό κόστος που προκύπτει από τα προβλήματα ψυχικής υγείας εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 600 δισ. ευρώ ετησίως.

Σχεδόν το 40% των εφήβων αναφέρουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο υπερκατανάλωσης αλκοόλ κατά τον μήνα που προηγήθηκε και παρόλο που οι πολιτικές για τον έλεγχο της κατανάλωσης αλκοόλ έχουν συμβάλει στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης σε πολλές χώρες της ΕΕ, ωστόσο τα υψηλά ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ τόσο μεταξύ εφήβων όσο και μεταξύ ενηλίκων παραμένουν σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας.

Τέλος, τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα έχουν πενταπλάσιες πιθανότητες να αναφέρουν μη καλυπτόμενες ανάγκες περίθαλψης σε σύγκριση με τα νοικοκυριά υψηλού εισοδήματος.

Η έκθεση ζητεί “περαιτέρω τη βελτίωση της ψυχικής υγείας και την πρόληψη των ψυχικών νόσων, που όχι μόνο έχουν κοινωνικές συνέπειες, αλλά υπολογίζεται επίσης ότι το κόστος τους ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 4% του ΑΕΠ σε ολόκληρη την ΕΕ”. Επίσης, απαιτεί “την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και η παχυσαρκία, τη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας, την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης στην περίθαλψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας”.

“Ενώ το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ είναι από τα υψηλότερα στον κόσμο, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας”, δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος Επίτροπος Βιτένις Αντριουκάιτις. “Πολλές ζωές θα μπορούσαν να σωθούν αν εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και την αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου όπως ο καπνός ή η έλλειψη σωματικής άσκησης”, αναφέρει. “Είναι απαράδεκτο κάθε χρόνο στην ΕΕ να χάνονται πρόωρα περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια άτομα, όταν αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί με την καλύτερη πρόληψη των νόσων και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης”, σημείωσε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ